Buletin informativ de asigurari.

Vrei un loc de munca mai bine platit? Gaseste primul toate joburile noi pe www.1asig.ro si www.asiguratori.ro!

Vrei sa publici un anunt de angajare eficient? Click aici!

Motto: Succesul este deseori obtinut de cei care nu stiu ca esecul e inevitabil. – Coco Chanel

Fondul de Garantare a Asiguratilor - DIRECTOR GENERAL


Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) s-a constituit ca persoana juridica de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor. Fondul este o schema de garantare in domeniul asigurarilor si are drept scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator.

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:

 • asigura conducerea executiva a Fondului, monitorizeaza si evalueaza riscurile la nivelul Fondului de garantare a asiguratilor (FGA) si propune Consiliului de administratie al FGA masuri pentru reducerea acestora in vederea imbunatatirii activitatii;
 • organizarea, coordonarea, planificarea, verificarea si controlul activitatilor in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite de catre Consiliul de administratie al FGA/Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), precum si aducerea la indeplinire a tuturor cerintelor legale privind activitatea FGA in vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarilor si tertelor persoane pagubite de consecintele insolventei unui asigurator;
 • reprezinta Fondul in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu asiguratorii, cu institutiile de credit, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice nationale sau internationale, cu alte entitati internationale, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
 • indeplineste orice alte atributii ce revin FGA in aplicarea prevederilor Legii 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
 • asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de administratie al FGA si Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara si informeaza asupra modului de realizare a acestora;
 • verifica indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor personalului FGA, conform structurii organizatorice si regulamentului intern;
 • coordoneaza efectuarea demersurilor necesare pentru plata creantelor de asigurari prevazute de lege
 • asigura plasarea disponibilitatilor Fondului, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor ca obiective principale, precum si randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar;
 • asigura organizarea si exercitarea controlului intern, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • indeplineste orice alte atributii date in aplicarea prevederilor legale ori date in sarcina sa de Consiliul de administratie al FGA sau de Consiliul ASF;
 • analizeaza toate implicatiile de ordin social, juridic si de mediu macroeconomic pentru piata asigurarilor cu impact asupra FGA.

Cerinte pentru ocuparea postului :

Studii si experienta :

 • Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/juridic/tehnic sau, pentru absolventii sistemului Bologna, diploma de licenta trebuie insotita de diploma de master;
 • Studii postuniversitare/ doctorat/(E)MBA sau absolvirea cu diploma a unor cursuri de specialitate in domeniul managementului ( nu se iau in considerare cursurile "in-house" ).
 • Experienta manageriala: minimum 7 ani pe posturi de conducere in domeniul financiar bancar/asigurari generale si/sau de viata/pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii. Experienta pe pozitii de conducere executiva in domeniul asigurarilor generale si/sau de viata, reprezinta un avantaj.
 • Experienta de specialitate: minimum 9 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar bancar/asigurari asigurari generale si/sau de viata /pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii.
 • Cunostinte IT la un nivel necesar pentru performarea atributiilor sale (elaborareadocumentelor utilizate pentru desfasurarea activitatii, utilizare e-mail, elaborarea si sustinerea de prezentari la conferinte si seminarii); Nivelul compentelelor dobandite va fi mentionat in documentele furnizate in dosarul de candidatura.
 • Limba engleza - nivel avansat. Competentele pot fi dovedite prin certificate de absolvire a unor cursuri de limba engleza sau dovedind utilizarea limbii engleze in cadrul Interviului Socio-Profesional.

Competente organizationale :

 • Orientare catre performanta;
 • Cooperare;
 • Conducerea echipei;
 • Dezvoltarea echipei;
 • Integritate organizationala.

Bibliografie Concurs:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor;
 • Norma nr.24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor;
 • Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor;
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
 • Norma ASF 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori;
 • Norma ASF 3/2016 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de rezolutie pentru asiguratori administrat de FGA;
 • Norma 15/2016 privind aprobarea Reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor;
 • Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special. Conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 si 213/2015, Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorilor;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile ulterioare (Cap.XVI. Contractul de asigurarea, de la art.2199 la art.2241).

Bibliografia poate fi consultata pe site-ul FGA

Dosarele de candidatura complete, conform cerintelor care se regasesc pe site-ul FGA la sectiunea Cariere ( https://www.fgaromania.ro/despre-fga/cariere/) se transmit electronic la adresa resurseumane@fgaromania.ro .

Termen limita de depunere a candidaturilor: 10.01.2022


Pentru dezabonare instant apasati aici. Va multumim ca sunteti alaturi de noi. Mesaj trimis catre .